โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา ฤทธิ์กำลัง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิสาชล แพงภูงาน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :