โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอาทิตยา ศรพรหม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกวิตา ชวประพันธ์
ครู

นางสาวชมภัสสร ลิ้มสมสุขทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางชัญมน ค้าขาย
ครู