โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพรทิพย์ ลิ้มรังษี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบัณฑวรรณ บูรณะโสภณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเพียงพรรณ จันทร์แก้วแร่
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวราพร ธรรมจุลสถิตย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1