โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนันทรัตน์ วงศ์ศรีเทพ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายนัฐพล วรนาม
ครู

นายนพดล ดวงมรกต
ครู