โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนนทรี อินทรวิชา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมบัติ สีอ่อน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวราพร ธรรมจุลสถิตย์
ครู