โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิราพร สมบูรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภวพร บุญทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมบัติ สุขสำรวม
ครู

นางสาวอนุชิดา โชคมงคล
ครู

นางสาวพรทิพย์ ลิ้มรังษี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2