โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายถาวรณ์ เส้งเอียด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางจินตนา ฤทธิ์กำลัง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชนนิกานต์ เส้งเอียด
ครู