โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภา ใจสบาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางชัชดาภรณ์ รอดสมบุญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ศิริพร แก้วหอม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1