โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
คณะผู้บริหาร

นางพนอ ปริกสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุชาติ นิลพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ