โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนวิชญ์ เเสงทอง (พีพี)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
อีเมล์ : pp_dora@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 พ.ค. 2558,18:19 น.   หมายเลขไอพี : 114.109.101.113


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล