โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ไชยอนันต์ สนธิเศรษฐี (ปั้ม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 27
อีเมล์ : Shonthisedteechianan@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 พ.ค. 2563,23:30 น.   หมายเลขไอพี : 171.5.243.11


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล