โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 13 คน
ชื่อ-นามสกุล : เจตนิพัทธ์ พวงสุวรรณ (พี่เจต)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 27
อีเมล์ : nonpaunqsuwan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ไชยอนันต์ สนธิเศรษฐี (ปั้ม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 27
อีเมล์ : Shonthisedteechianan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรวรินทร์ เพิ่มผล (เอ๋ย)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 29
อีเมล์ : bonban9990@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญญาณัฐ คงคา (เฟิร์ส)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 29
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญญาณัฐ คงคา (เฟิร์ส)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 29
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ วรรณภาพร (หมู)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 29
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อสมาภรณ์ ศรีรักษา (อาโปร)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 29
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ภูมิ จันทรสิทธิผล (ป๋วย)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : 1
อีเมล์ : Doctorpowai@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุดวิชชา กตธิกรนันท์ (มิวสิค)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 26
อีเมล์ : suwitchakatatikaranun@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สร้างสรรค์ วัชระทิพากร (โจ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 16
อีเมล์ : joejuu99@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิริวัฒน์ บูรณะโสภณ (ป๊อบ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 17
อีเมล์ : popeyecomart08@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนวิชญ์ เเสงทอง (พีพี)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 24
อีเมล์ : pp_dora@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม